مشکلات اکثریت لباسشویی ها به چند دسته تقسیم میشود 1وقتی تایمر برد کنترل خراب میشه وبرنامه های شستشوی به موقع عمل نمیکند وقتی لباس را داخل لباسشویی میزاریم ودرب را میبندیم میکروسوییچ درب وارد عمل میشود و فرمان به بورد یا تایمر میدهد در همین لحظه شیر برقی فرمان میگیرد وشروع به ابگیری به داخل جاپودری وداخل دیگ میشود اگر میکروسویچ درب خراب شود این فرمان ابگیری انجام نمیشود وخوده شیر برقی اگر معیوب باشد اجازه ورود اب را به داخل جاپودری و دیگ نمیدهد  2 لباسشویی در دور اخر موقع دور خشک کن صدای زیاد وتکان شدید دارد که بیشتر مواقع خرابی دیگ که شامل خراب بودن بلبرینگ ها و کاسه نمد وحتی خوده شفت وسه نظام دستگاه میشود وبیشتر به جهت بار سنگین مثله پتو و روفرشی جهت شستشو به داخل ماشین رخ میدهد که حتما باید دستگاه کامل باز شود کلیه تجهیزات تا دیگ وابکش را بشود بیرون اورد تا تعیرات دیگ انجام شود ودوباره نصب وراه اندازی شود3خرابی کمک فنرها باعث صر و صدای زیاد در دوره اخر که حتما باید تکنسین مراجعه کند وبه درستی این مورد را تشخیص دهد4خرابی پمپ تخلیه که در وسط برنامه عمل نمیکند که یابورد یا تایمر فرمان  یا همان برق ورودی به پمپ را صادر نمیکند که حتما باید سرویسکار مراجعه وپمپ تخلیه را برق مستقیم بده تا از خراب بودن پمپ مطمین شود درغیر اینصورت بورد وتایمر باید باز شود جهت تعمیرات5 تسمه وزغال الکتروموتور حتما در لباسشویی های بالای 10 سال کارکرد حتما باید تعویض شود